Begin november  is in de Friezenhal in het WTC Expo Leeuwarden een noodopvang voor asielzoekers geopend. Er worden maximaal 600 mensen opgevangen. Vrouwen, mannen en kinderen. De groep bewoners is niet constant maar wisselt geregeld. 

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), zorgt voor slaapplekken, eten en drinken en medische zorg. Het COA en vluchtelingenwerk zorgen verder voor informatie over de asielprocedure en hoe zaken in Nederland werken.

Veel Leeuwarders hebben de afgelopen maanden er voor gezorgd dat de asielzoekers voldoende kleding en speelgoed hebben. Ook hebben veel Leeuwarders zich aangemeld als vrijwilliger. Op dit moment is er niets meer nodig. We danken u voor uw inzet en bijdragen.

Wanneer er voor specifieke activiteiten toch vrijwilligers nodig zijn wordt die vrijwilligersvacature uitgezet via Samenleeuwarden.nl